Handleiding vertaling, handleiding vertalen.

Een handleiding is een middel om iedereen, waar ook ter wereld, toegang te verschaffen tot de juiste productinformatie. Met behulp van een handleiding zijn we in staat de interactie tussen mens en product te verbeteren. Maar hoe bepaalt u in welke talen u uw handleiding moet vertalen? En is het vertalen van uw handleiding naar de taal van uw exportland verplicht? Bij Manualise vindt u het antwoord op deze vraag.

Professionele producten of consumentenproducten

Of u verplicht bent uw handleiding te vertalen naar een betreffende taal is afhankelijk van een aantal richtlijnen, waaronder CE marketing verplichtingen. Welke richtlijnen gelden voor uw handleiding heeft te maken met het product dat daar in wordt beschreven. Niet voor ieder product gelden namelijk dezelfde en hetzelfde aantal richtlijnen. Om te bepalen welke richtlijnen van toepassing zijn op uw handleiding maken we onderscheid tussen professionele producten en consumentenproducten. Consumentenproducten worden bijvoorbeeld beschermd door de Richtlijn Algemene Productveiligheid, met als doel ervoor te zorgen dat alle op de markt gebrachte producten veilig zijn.

Handleiding in de taal van het exportland

CE-markering

Deze richtlijn stelt niet direct eisen aan de taal van een handleiding, maar de lidstaten krijgen wel ruimte om regels op te stellen voor producten die een risico met zich meebrengen. Op basis van deze gegevens kan dus worden aangenomen dat een product, waarvan de handleiding niet bestaat in de taal van het land waarin het product wordt uitgebracht, als gebrekkig kan worden beoordeeld.

Wanneer voor het product in uw handleiding geen CE markering verplichtingen gelden, wil dat niet zeggen dat er geen andere verplichtingen zijn waar u bij het vertalen van uw handleiding rekening mee moet houden. Om te bepalen welke verplichtingen dat zijn, is het van belang te weten welke overige richtlijnen van toepassing zijn op het product in de handleiding.

Handleiding vertaling, handleiding vertalen.