Wel vragen om verandering, maar geen ideeën aandragen

CO2 uitstoot verlagen

Wordt het doel bereikt op deze manier?

Is het mogelijk om de kolencentrales te sluiten? Is het een verstandige keus om te maken? We zijn in Nederland tenslotte volledig afhankelijk (net als veel moderne landen) van elektriciteit. Laten we beginnen bij hoe het meeste van de huidige energie wordt opgewekt. Dit gaat aan de hand van de wet van Faraday. Er draait iets, en dit wekt energie op. Meestal wordt er warmte gecreëerd wat water verdampt en de damp/stoom brengt een dynamo aan het draaien. Ze werkt een kernreactor en gas- en kolencentrales. Als wij, als Nederland, onafhankelijk van het buitenland willen blijven, en we sluiten alle kolencentrales, worden we opeens helemaal afhankelijk van gas. Want geen Nederland wilt eigenlijk extra kerncentrales.

Wat zijn de gevolgen van de keuzes?

Al die hoogleraren die de brief geschreven hebben voor afsluiting kunnen wel makkelijk praten, maar ze gaan verder niet in op waar dit gas vandaan moet komen. We sluiten Groningen namelijk ook, of gaan we vriendelijk kijken naar Putin en hopen dat die ons lang te vriend blijft? Er wordt niet verder over gesproken. Welke prijs gaan we betalen voor dit gas? Noorwegen wordt tussen neus en lippen door genoemd, maar wil die wel zo’n grote hoeveelheid gas leveren? Reken maar dat wanneer de gascentrales open gaan en overnemen, dat de burger deze last gaat betalen door stijgende energieprijzen.

kolencentrales

Hoe gaan we vervanging regelen?

Tja, we willen de kolencentrales tenslotte sluiten, zodat de CO2 uitstoot lager wordt. Dan lijken we snel groener. Alleen dit betekend dat buren meer gaan stoken. Terwijl de nieuwe Nederlandse kolencentrales schoner zijn in vergelijking met alle anderen in Europa. Zon en Windenergie is nog lang niet op schaal om ook maar iets hiervan op te vangen. In 2020 zitten we misschien aan 12% duurzame energie volgens de huidige plannen (terwijl het akkoord op 14% staat). Er is groot verzet tegen windparken, en de duurzame oplossingen zijn absoluut niet stabiel. De balans in het vraag en aanbod is van cruciaal belang, wat nu met kolencentrales makkelijker opgevangen kan worden. Wil je echt iets met duurzame energie, dan moet er een opslagmogelijkheid komen. En naar dit onderzoek gaat dan weer niet heel veel geld.

Ga verder in op het probleem

brief hooglerarenDie hoogleraren die zo makkelijk schrijven, dat de kolencentrales dicht moeten. Beantwoord alsjeblieft het grote vraagstuk. Wat is een reële vervanging voor een kolencentrale? Ga je de burger naar de mond praten? Want de burger wil geen kolencentrale, geen windpark, liefst geen hoogspanningskabels, zonnepanelen op de daken zijn ook geen mooi uitzicht en gas is te duur dus dat willen we ook niet. Maar wel een stabiel netwerk graag. Graag een plan van deze hoogleraren waar een mooi kostenplaatje gemaakt wordt, welke keuzes ze maken om dit voor elkaar te krijgen en wat de gevolgen hiervan dan zullen zijn.

Wel vragen om verandering, maar geen ideeën aandragen